KVKK  ?
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında paylaşılan fotoğrafların kişilerin kimliğinin belirli olması veya  belirlenebilir olması durumunda kanunun ilgili maddelerinde yer alan yaptırımlar söz konusu olmaktadır.
Bu sebeple paylaşımı yapılan veriler ilgili kanunun maddelerince düzenlenmiştir
kvkkburunestetiği.png